Saiko-ji


Photo: Daici Ano

西光寺(愛知、2005年)
Saiko-ji, Aichi, 2005
Details »